Proje Başlığı: Laboratuvar Amaçlı Yüksek Hassasiyetli Üç Eksenli Otomatik Mikroskop Tablası Tasarımı ve İmalatı

Tarih: 5 Kasım 2014 - 5 Kasım 2016 (Devam Ediyor)

 

Tanım

Günümüzde mikroskop kullanılarak yapılan laboratuvar çalışmalarında kamera ve programlanabilen tabla ile numunelerin hızlı bir şekilde görüntülenmesi, ve bu görüntünün bilgisayara aktarılarak saklanması sağlanmaktadır. Yazılan programlar sayesinde mikroskop altında incelenen numunenin üç boyutlu yüzey haritasının çıkarılması dahi mümkün olmaktadır. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için, numunenin üç eksende (kartezyen) otomatik olarak konumlandırılabilmesi gerekmektedir. Numunenin yatay ve dikey düzlemde hareket ettirilmesi mümkün olmakla birlikte, mikroskop odak mesafesi ayarlanarak numunenin farklı katmanlarından görüntü alınabilmektedir. Numunenin ve üzerinde incelenen materyallerin boyutlarının çok küçük olmaları sebebiyle tablanın yüksek hassasiyet ve tekrar edilebirliğe sahip olması, ayrıca tablanın diğer çevre elemanlarıyla (kamera, ışık ayarı, mikroskop, robotik kol, vs.) sağlam bir haberleşme altyapısının sunulması gerekmektedir. Bunun için iyi düşünülmüş mekanik ve elektronik tasarımın yanı sıra kullanıcıyı pratik bir şekilde sonuca ulaştırabilecek etkili bir yazılım tasarımına da ihtiyaç vardır.

Projenin Amacı ve Gerekçesi

Bu projenin amacı mikroskopta görüntülenmek istenilen noktanın yatay eksenlerde hızlı ve hassas bir şekilde konumlandırılabileceği ve odak mesafesini otomatik olarak ayarlayabilmeye olanak sağlayan bir sistemin tasarımını ve imalatını yapmaktır. Bu sistemler, yurtdışında az sayıdaki firma tarafından üretilmektedir. Ülkemizde bu sistemlere ihtiyaç duyan firmalar, laboratuvarlar ve üniversiteler yurtdışından gelen bu ürünleri kullanmaktadır. Ancak üreticilerin yurtdışında olmasından dolayı ilk yatırım, kurulum ve servis maliyetleri yüksek olmaktadır. Bu da yurtiçinde kullanıcı sayısının sınırlı sayıda kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca yurtiçinde bu ürünleri kullanarak Otomatik Metafaz Tarama Sistemi gibi yazılımlar geliştiren firmaların yazılımları ile mevcut ürünler arasında doğrudan bir iletişim altyapısı bulunmamaktadır. Geliştirilecek otomatik tabla ile bu altyapı kurulacak ve yurtiçindeki bu firmaların beklentileri karşılık bulacaktır. Buna ek olarak, müşteri ihtiyacına karşılık verecek şekilde ürün üzerinde değişiklik yapılabilmesi planlanmaktadır.

Proje Çıktıları ve Kullanım Alanları

Bu proje sonucunda mikroskoplara entegre edilebilir, X ve Y eksenlerinde hareket edilebilen bir tabla ve Z ekseninde hareketi sağlayan bir odaklama sistemi geliştirilecektir. Bu sistemin mekaniğine ek olarak bir kontrol ünitesi ve bilgisayarla iletişimi sağlayan bir yazılım da projenin çıktıları arasındadır.  
Elde edilecek ürün;

  • - Biyoloji'de Comet ve Polen Analizi
  • - Genetik'te Kromozom ve FISH Analizi
  • - Patoloji'de Dijital Slayt Tarama
  • - Mikrobiyoloji'de Otomatik Obje Bulma
  • - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nde Kalıntı ve Yüzey Analizi
  • - Otomotiv'de Kirlilik Testi

gibi çalışmalarda kullanılabilecektir. Ürün sayesinde kullanıcı önceden tanımladığı bir pozisyona kolaylıkla tekrar gidebilecek, böylelikle bir slayt üzerinde rastlanan bulgulara tekrar tekrar ulaşılabilmesi mümkün hale gelecektir.